Rešerše vypracované v roce 2020 (řazeny podle MDT)

3 Společenské vědy

004/20 Volný čas seniorů
005/20 Postoje sociálních pracovníků k sociálně slabším klientům
008/20 Sociální determinanty zdraví

37 Výchova a vzdělávání

006/20 Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ
007/20 Třídní klima a projevy agresivního chování

6 Užité vědy

001/20 Rozlišení dekubitu a inkontinentní dermatitidy
002/20 Očkování proti HPV virům

796 Sport

003/20 CrossFit ve výuce TV na SŠ

nahoru
© Copyright 2004-2020 Olga Halamová