Rešerše vypracované v roce 2019 (řazeny podle MDT)

3 Společenské vědy

002/19 Kooperace mezi policií a romskou vyloučenou lokalitou
005/19 Životní styl majitelů bojových plemen
019/19 Policie ČR a veřejnost

32 Politika

001/19 Mobilizace politické podpory na sociálních sítích

33 Ekonomie

025/19 Sociální podnikání v ČR a ve světě

37 Výchova a vzdělávání

003/19 Změny ve vzdělávání
004/19 Volný čas
020/19 Výběrové řízení na post ředitele MŠ
021/19 Učitel v předškolním vzdělávání
024/19 Ideální škola z pohledu rodičů
026/19 Prevence poruch příjmu potravy na ZŠ a SŠ
027/19 Přírodní živly ve vzdělávací oblasti
028/19 Výuka biologie člověka s využitím CLIL v ruském jazyce
029/19 Podpora mimořádně nadaných žáků na 1.stupni ZŠ

6 Užité vědy

006/19 Patinování a zestařování dřeva
007/19 Sbor dobrovolných hasičů a jeho funkce v obci

796 Sport

001/19 Gender ve sportu se zaměřením na box
009/19 Rozdíly mezi fitness a sportovním aerobikem
023/19 Motivace mládeže k pohybovým aktivitám

8 Lingvistika. Literatura

012/19 Josef Brož
013/19 Jiří Václav Klíma
014/19 Karel Sellner
015/19 Vladimír Bednář
016/19 Antonín Macek
017/19 Alois Vojtěch Šmilovský
018/19 Vincenc Zahradník
022/19 Fenomén československých legií v české literatuře

9 Geografie. Dějiny

010/19 Kamila Růžičková
011/19 Česká nakladatelství v letech 1918-2018

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová