Mediální studovna

Co uživatelům nabízíme?

Samostatnou práci ke studiu s možností rezervace počítače např. pro vypracování ročníkových, bakalářských, diplomových prací, vypracování oborových rešerší, výuku metod citování, zaučování do oborových databází a mnoho dalších služeb.

Jak funguje rešeršní služba?

Rešeršní služba zpracovává rešerše podle potřeb a požadavků objednavatele, který určuje základní rešeršní hledisko: tematiku rešerše, časové, jazykové, druhové a věcné vymezení dokumentů. Rešerše se zpracovávají tradičními metodami manuálně, strojově (automatizované rešeršní služby) nebo kombinací obou metod.

Co jsou rešerše?

Rešerše je sekundární dokument obsahující soupis záznamů dokumentů (rešerše dokumentografická) nebo souhrn faktografických informací (rešerše faktografická), vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů).

Kolik za rešerši zaplatíte?

Interní zadavatelé zaplatí 50,- Kč. Externí zadavatelé zaplatí 50,- Kč při zadání rešerše a 3,- Kč za jeden bibliografický záznam. Za rešerši, která je objednaná v jiné knihovně, platí zadavatel rešerši podle ceníku dané knihovny.

Jak správně citovat, co je citace?

Smyslem citování je poskytnout údaje, podle kterých je možno nalézt dokument, z něhož autor čerpal. Citační etika vyžaduje, aby autor zveřejnil informační prameny, které při psaní své práce použil.

Citace musí být přehledná a jednotná (existuje několik alternativ, je třeba si vybrat a držet se jedné z nich).

Citace musí být úplná, musíme citovat z primárních pramenů, údaje v citaci členíme do tematických celků, zachováváme jazyk dokumentu (výjimku tvoří fyzický popis).

Základním pramenem citace je titulní list dokumentu, tiráž, rub titulního listu.
© Copyright 2004-2020 Olga Halamová