Rešerše

Rešerše je sekundární dokument obsahující soupis záznamů dokumentů (rešerše dokumentografická) nebo souhrn faktografických informací (rešerše faktografická), vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu (tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů). Jednoduše řečeno, jedná se o soupis literatury na dané téma. Rešerše vytvoříme pro vyučující a studenty UHK do týdne (výjimku tvoří měsíce říjen, listopad).

© Copyright 2004-2019 Olga Halamová