Rešerše vypracované v roce 2006 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

168/06 Sdílení znalostí
170/06 Internet ve výuce němčiny
185/06 Muzea v Krkonoších
206/06 Digitální knihovny

1 Filozofie

045/06 Smysl života
081/06 Soren Kierkegaard
099/06 Jürgen Habermas
100/06 Michel Foucault
139/06 Ludwig Wittgenstein
146/06 T.G. Masaryk a etika
157/06 Kognitivní věda
161/06 Mental maps
217/06 Etické kodexy
218/06 Emoční inteligence pomáhajících profesí
237/06 Člověk a příroda
269/06 Etika

159 Psychologie

007/06 Sebeúcta
046/06 Mezilidské vztahy
047/06 Umírání a smrt

2 Náboženství. Teologie

241/06 Řádové kongregace

3 Společenské vědy

020/06 Náhradní rodinná péče
024/06 EURES
026/06 Sociologie venkova
029/06 Komunitní péče o duševní zdraví
036/06 Spokojenost seniorů se sociálními službami
041/06 Násilí
044/06 Život s handicapem
054/06 Střetávání kultur
058/06 Die Hausgewalt
064/06 Náhradní rodinná péče
077/06 Násilí na seniorech
079/06 Osobní asistence
092/06 Lidská práva v oblasti etopedie
101/06 Gender
110/06 Mezigenerační komunikace
114/06 Oslovení jako problém sociální komunikace
118/06 Nechtěné děti
123/06 Syndrom CAN
152/06 Trh práce a nezaměstnanost
153/06 Děti vyžadující speciální péči
163/06 Příprava dětí v dětském domově na život
164/06 Asistence pro handicapované a seniory
167/06 Vztah mezi mužem a ženou
177/06 Středoškolák v zajetí domácího násilí
188/06 Romové v ČR
191/06 Sociální politika ve Švédsku
192/06 Lehká mozková retardace
195/06 Bezdomovci
196/06 Šikana
199/06 Bariéry starších lidí na trhu práce
211/06 Neverbální komunikace ve vyučování
215/06 Kvalita života seniorů
219/06 Propuštění z vězení
220/06 Aktuální problémy současné mládeže
221/06 Adopce na dálku
223/06 Kojenecké ústavy
224/06 Náhradní rodinná péče
240/06 Vliv rodiny na sledovanost násilí v TV
243/06 Adopce
247/06 Násilí v televizi
248/06 Rodina

32 Politika

080/06 Rozdělení Československa
120/06 Sociální demokracie
128/06 Žena a politika (1900-1939)
147/06 Obecní volby za první republiky
216/06 Co je to politika
258/06 Vliv EU na regionální politiku

33 Ekonomie

033/06 Přijetí eura
065/06 Ochranné prvky bankovek
169/06 Jan Mrázek
171/06 Čerpání financí z fondů EU
172/06 Penzijní připojištění
173/06 IEMS Moravská Třebová
184/06 Philip Kotler
189/06 Marketing
269/06 Přijetí eura v ČR
270/06 Získávání zaměstnanců v podmínkách EU
276/06 Komoditní obchodování

34 Právo. Právní věda

091/06 Vězeňství
116/06 Probační programy
181/06 Význam vzdělávání v resocializaci odsouzených
202/06 Trest smrti

37 Výchova a vzdělávání

016/06 Podnikové vzdělávání
017/06 Pedagogická praxe
019/06 Vzdělávání zaměstnanců celní správy
025/06 Reedukace zraku
027/06 Evaluace mentálně postižených
034/06 Didaktika výtvarné výchovy
035/06 Dětský výtvarný projev
068/06 Nízkoprahová zařízení pro mládež
073/06 Grafomotorika
083/06 Inženýrská pedagogika
087/06 Specifické poruchy učení
088/06 Podpůrné programy pro děti s LMD
096/06 Hodnocení
115/06 Motorické dovednosti v přehazované u mentálně postižených
126/06 Lidská práva ve výuce na ZŠ
151/06 Delfská metoda
156/06 Leoš Houska
165/06 Chyba
194/06 Školní vzdělávací program
200/06 Projektové vyučování v hodinách NJ
204/06 Strategie řešení problémů
222/06 Dyspraxia-clumsiness in children
225/06 Maturita
227/06 Výukové programy-matematika pro 1.stupeň ZŠ
259/06 Školní zralost

5 Přírodní vědy

066/06 Jelen evropský
178/06 Pracovní listy z botaniky
179/06 Hodnocení zátěže půdy pomocí ekotoxikologických testů
228/06 Elementární matematika
235/06 Helenium

6 Užité vědy

018/06 Plantografie
038/06 Epilepsie ve školství
039/06 Drogy
040/06 Závislost na alkoholu
042/06 Závažná onemocnění
043/06 Duševní poruchy
048/06 Diabetická neuropatie
062/06 František Hamza
082/06 Společenská odpovědnost firmy
158/06 Automobily ve vč. kraji
159/06 Automobily v severních Čechách
162/06 Zemědělská technika
207/06 Ergoterapie

7 Umění

009/06 Valašské muzeum v přírodě
067/06 Má Hradec Králové co nabídnout návštěvníkům?
136/06 Choreografie
176/06 Toyen
180/06 Vladislav Vančura a film
239/06 Filmová a literární řeč
262/06 F.A. Brabec

796 Sport

006/06 Nové trendy v BMX
011/06 Sportovní gymnastika
032/06 Sportovní trénink ve fotbale
022/06 Organizace turnaje v basketbalu žen
037/06 Sportovní management
049/06 Sjezdové lyžování
057/06 Judo
086/06 Projekt spinningové akce
094/06 Nábor do atletického oddílu
117/06 Tělesná inaktivita
137/06 Plavání osob s tělesným postižením
154/06 Salto
155/06 Váha
160/06 Sedavý způsob života
182/06 Netradiční kvadriatlon
261/06 Volnočasové sportovní aktivity

8 Lingvistika. Literatura

010/06 I. Procházková : Únos domů
014/06 B. Hrabal : Perlička na dně
021/06 V. Havel : Zahradní slavnost
023/06 J. Neruda : Prosté motivy
028/06 Ruská literatura pro děti a mládež
030/06 Irma Geisslová
031/06 F. Hrubín : Křišťálová noc
050/06 M. Holub : Jdi a otevři dveře
051/06 Dan Brown : Šifra mistra Leoparda
052/06 D. Weiss : Já, Rembrandt
053/06 V. Vančura : Kubula a Kuba Kubikula
055/06 Salman Rushdie
056/06 J. Šotola : Tovaryšstvo Ježíšovo
059/06 J. Karafiát : Broučci
060/06 V. Fischl : Dvorní šašci
061/06 M. Urban : Hastrman
063/06 A. de Saint-Exupéry : Malý princ
069/06 V. Řezáč : Poplach v Kovářské uličce
070/06 L. Pavlát : Osm světel
071/06 L. Pecháček : Osvobozené kino Mír
072/06 J. Váchal : Malíř na frontě
074/06 J.K. Rowling : Harry Potter
075/06 Otfried Preussler
078/06 Z. Brabcová : Rok perel
084/06 M. Zinnerová : Indiáni z Větrova
085/06 J. Kratochvil : Lehni, bestie !
089/06 Jaroslav Havlíček
090/06 František Křelina
093/06 M. Kundera : Valčík na rozloučenou
095/06 I. Diviš : Teorie spolehlivosti
097/06 I.S. Turgeněv : Asja
102/06 C.S. Lewis : Letopisy Narnie
103/06 Jaromír Horáček
104/06 I. Bachmann : Simultan
105/06 I. Blatný : Tento večer
106/06 I. Blatný : Hledání přítomného času
107/06 O. Mikulášek : Svlékání hadů
108/06 V. Holan : Noc s Hamletem
109/06 J. Škvorecký : Dvě vraždy v mém dvojím životě
111/06 J. Werich : Famfárum
112/06 N.V. Gogol : Bláznovy zápisky
113/06 A.S. Puškin : Bělkinovy povídky
121/06 Josef Švejk - literární postava
130/06 A. Lustig : Dita Saxová
132/06 R. Kipling : Mauglí
140/06 J.V. Pleva : Malý Bobeš
145/06 E. Petiška : Staré řecké báje a pověsti
148/06 K.J. Erben : Kytice
149/06 J. Drda : České pohádky
166/06 Josef Zeman
174/06 V. Holan : Propast propasti
175/06 Žákovská poezie
183/06 Iva Procházková
190/06 Ivona Březinová
193/06 Vyjmenovaná slova
197/06 Jiří Žáček a pohádky
201/06 Iva Procházková : Karolína
203/06 Internetová komunikace
208/06 I. Březinová : Panenka z ebenového dřeva
209/06 Kronika tak řečeného Dalimila
214/06 I. Procházková : Jožin jede do Afriky
226/06 Dialekty Českého Těšína a Třince
229/06 Jostein Gaarder
230/06 Jan Vladislav
231/06 J. Gaarder : Tajemství karet
232/06 E. Hudečková : Bratříček Golem
238/06 J. Topol : Sestra
242/06 H. Doskočilová : Golem Josef a ti druzí
245/06 J. Dvořák : Odvrácená strana obrazu
249/06 R. Rolland : Dobrý člověk ještě žije
250/06 A.S. Puškin : Evžen Oněgin
251/06 K.J. Erben : Kytice
252/06 J. Otčenášek : Když v ráji pršelo
253/06 E.M. Remarque : Na západní frontě klid
254/06 E.M. Remarque : Tři kamarádi
255/06 J. Seifert : Maminka
256/06 I. Olbracht : Golet v údolí
257/06 Já, Francois Villon
264/06 J. Mourková : Darina
267/06 I. Klíma : Uzel pohádek
272/06 Chvalozpěvy

9 Geografie. Dějiny

001/06 Renesanční zámek v Litomyšli
002/06 Hlinsko v Čechách
003/06 Vysoké nad Jizerou
004/06 Roudnice nad Labem
005/06 Kostel sv. Marie v Hlinsku
008/06 Edvard Beneš
012/06 Herálec
013/06 Veselý kopec
015/06 Zábřeh na Moravě
076/06 Páni z Rychnova
098/06 Světlá nad Sázavou
119/06 Jihlava (historie do roku 1648)
122/06 Vysoké Mýto
124/06 Pardubice
125/06 Jaroměř
127/06 Obec Černá
129/06 Zábřeh (historie do roku 1648)
131/06 Chrudim
133/06 Ústí nad Orlicí (historie do roku 1648)
134/06 Postupice
135/06 Rudoltice
138/06 Horní Maršov
141/06 Zlatá Olešnice
142/06 Hrad Navarov
143/06 Bludovice
144/06 Dolní Bludovice
150/06 Cerekvice nad Bystřicí
186/06 Český ráj
187/06 Prokop Lucemburský, moravský markrabě
198/06 Jan z Rabštejna
205/06 Konec nevolnictví v Rusku (1861)
210/06 Sasko
212/06 Železnobrodsko
213/06 Tvrz v Hlinsku
233/06 Tvrz Dřevěnice
234/06 Vrbice
236/06 Hoštejn
244/06 Ethnicity in Africa
246/06 Holice
260/06 Tolštejn
263/06 Železný Brod a okolí
265/06 Spolky ve Vysokém Mýtě
268/06 Časopis Českého museum
271/06 Kolínský hrad
273/06 Dašice
274/06 Rumburk
275/06 Horní Maršov

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová