Rešerše vypracované v roce 2005 (řazeny podle MDT)

Statistika

0 Všeobecnosti

307/05 Komunikace pomocí symbolů
315/05 Analýza a standardy webových stránek
329/05 Heuristika

1 Filozofie

014/05 Filosofie
095/05 Filozofie
161/05 František Krejčí
176/05 Jürgen Habermas : Teorie komunikativního jednání
201/05 Problém určení člověka
208/05 Láska
215/05 Etika
216/05 Filosofie a ontologie
317/05 Posmrtný život

159 Psychologie

202/05 Časopisy z oblasti psychologie a psychoterapie
205/05 Zrakové a sluchové vnímání
206/05 Konflikty a jejich řešení

2 Náboženství. Teologie

005/05 Křesťanství

3 Společenské vědy

003/05 Azylová zařízení
006/05 Sociální práce
007/05 Poradenství
008/05 Syndrom zavrženého rodiče
010/05 Demografie
015/05 Sociální práce
016/05 Reforma veřejné správy
018/05 Uprchlíci a žadatelé o azyl
019/05 Média
030/05 Romská prostituce
105/05 Výzkum v rodině
121/05 Dobrovolnictví v sociálních službách
123/05 Sociální zabezpečení v zahraničí
203/05 Resocializace ve výchovných ústavech
226/05 Sociální práce (ČNB)
227/05 Sociální práce (UK UHK)
228/05 Charitativní práce
230/05 Skupinová sociální práce
234/05 Město a člověk
235/05 Sociální práce se skupinou
252/05 Streetworker
255/05 Sociální práce se skupinou
256/05 Krizová intervence
258/05 Sociální práce s postiženými
263/05 Children's homes
265/05 Singles - životní styl
272/05 Harold A. Innis
273/05 Historie sociálního učení
274/05 Marie Krakešová
275/05 Ústavní péče o mentálně postižené
276/05 Péče o sirotky
277/05 Domácí násilí
284/05 Získávání a výběr pracovníků
286/05 Historie vzdělávání sociálních pracovníků
288/05 Sociální opatření v judaismu
293/05 Loajalita a spokojenost zaměstnanců
294/05 Svět žebrajících
296/05 Dávky a služby pro zdravotně postižené
308/05 Ústavní péče o děti v ČR
314/05 Vzdělávání sociálních pracovníků
331/05 Kompenzační a protetické pomůcky

32 Politika

011/05 Teorie koalic
022/05 Světlá stezka
044/05 Bělorusko po roce 1994
078/05 Viktor Dyk v politice
148/05 Rumunsko - přechod od totality
149/05 Emancipační proces pobaltských států
197/05 Ženy a politika 1900-1939

33 Ekonomie

017/05 Benchmarking
023/05 Financování obcí
042/05 Česká republika a Irsko (přijetí do EU)
053/05 Uplatnění absolventů na trhu práce
077/05 Měnová politika evropského systému centrálních bank
091/05 Technická analýza
094/05 Motivační systém podniku
109/05 Management
122/05 Ekonomická efektivnost
187/05 Příprava ČR na přijetí eura
196/05 Ekonomický růst České republiky
204/05 Motivační systém podniku
219/05 Bankovní regulace a dohled
220/05 Evropská unie a ČR
222/05 Analýza přímých investic

34 Právo. Právní věda

245/05 Probační a mediační služba v ČR
246/05 Probační a mediační služba v Portugalsku

37 Výchova a vzdělávání

025/05 Vzdělanostní potenciál
026/05 Vztah učitele a žáka
027/05 Výuka předmětu český jazyk na 2. stupni ZŠ
034/05 Čtenářská gramotnost
036/05 Grafomotorika dětí předškolního věku
037/05 Integrace autistických dětí
048/05 Dětské domovy
082/05 Klíčové kompetence
092/05 Kooperace jako klíčová kompetence
114/05 Nástup dětí do školy
124/05 Kompetence učit se učit
137/05 Čtenářská gramotnost
140/05 ICT ve výuce
141/05 Konstruktivismus v pedagogice
151/05 Tvorba jazyk. her na pomoc rozvoji jazykových kompetencí dítěte
168/05 Problematika týraných a zneužívaných dětí
200/05 Postižené dítě a hudební výchova
211/05 Předškolní výchova
223/05 Tvorba pedagogických poznatků
236/05 Sexuální výchova
237/05 ADHD
242/05 Projektová výuka v hodinách německého jazyka
247/05 Kompetence učitele v MŠ
248/05 Příprava dětí na školu
249/05 Tvořivé metody v předškolní výchově
250/05 Rozvoj slovní zásoby
259/05 Virtuální univerzita
270/05 Program Začít spolu
271/05 Projektování v MŠ
295/05 Koedukované vyučování
297/05 Vztah otců a dětí
312/05 Speciální pedagogika - neslyšící
318/05 Zážitková pedagogika
320/05 Začínající učitel
336/05 Terapie ve speciální pedagogice
337/05 Speciální pedagogika
343/05 Canisterapie
344/05 Arteterapie
345/05 Kurikulum

5 Přírodní vědy

028/05 Kombinatorika na střední škole
217/05 Antropologie

6 Užité vědy

009/05 Logistika
041/05 Technologie výroby sýrů
051/05 Informační gramotnost
090/05 Schizofrenie
171/05 Zapojení seriových motorů
172/05 Workflow
174/05 Výživa
178/05 Vydavatelská a nakladatelská práce
207/05 Části strojů
209/05 Sociální reklama
229/05 Vizualizace
287/05 Posturografie

796 Sport

004/05 Biatlon
052/05 Plavání
099/05 Svalová dysbalance sportovců
158/05 Psychologie sportu
159/05 Golf
163/05 Volejbal
169/05 Dětská hřiště
170/05 Vzdělávání lyžařských odborníků
238/05 Lyžování dětí školního věku
260/05 Kondiční cvičení
261/05 Olympiáda a AŠSK
262/05 Pohyb a zdraví
280/05 Asertivita jako součást sociální kompetence trenéra
282/05 Cykloturistika na Balkáně
283/05 Outdoorové aktivity v Jizerských horách
313/05 Pohybové hry
316/05 Zimní sporty na Vsetínsku
342/05 Atletika jako paralympijský sport

8 Lingvistika. Literatura

001/05 Computer Assisted Language Learning
002/05 Kouzelná pohádka
012/05 Bernd Rüschoff
013/05 EUROCALL
020/05 Richard Weiner : Škleb
024/05 J.R.R. Tolkien : Hobit
029/05 Jaroslav Seifert : Deštník z Piccadilly
031/05 Jaroslav Foglar : Hoši od Bobří řeky
032/05 Charlotte Brontë : Jana Eyrová
033/05 Vladimír Páral : Profesionální žena
035/05 Jaroslav Seifert : Poštovní holub
039/05 Jan Procházka : Kočár do Vídně
040/05 Ota Pavel : Smrt krásných srnců
043/05 Moravská nářečí
045/05 Josef Škvorecký : Prima sezóna
046/05 Valja Stýblová : Mne soudila noc
047/05 Václav Deyl : Příběhy z Medové stráně
049/05 Jaromír John : Pampovánek
050/05 Aldous Huxley : Konec civilizace
054/05 Karel Jaromír Erben : Kytice
055/05 Marie Pujmanová : Předtucha
056/05 Alberto Moravia : Římanka
057/05 G. Apollinaire : Alkoholy
058/05 František Hrubín : Je nám dobře na světě
059/05 Božena Němcová : Pohorská vesnice
060/05 Ladislav Fuks : Spalovač mrtvol
061/05 Karel Čapek : Ze života hmyzu
062/05 Karel Čapek : Válka s mloky
063/05 Michal Černík : Malé a velké nebe
064/05 Jiří Kolář : Básně ticha
065/05 Jan Werich : Fimfárum
066/05 Jan Otčenášek : Romeo, Julie a tma
067/05 Božena Němcová : Dobrý člověk
068/05 Jiří Žáček : Aprílová škola
069/05 Eugen Ionescu : Plešatá zpěvačka
070/05 Václav Havel : Zahradní slavnost
071/05 J.D. Salinger : Kdo chytá v žitě
072/05 Jiří Kratochvil : Truchlivý Bůh
073/05 Josef Škvorecký : Zbabělci
074/05 Kazimierz Brandys
075/05 Josef jedlička : Kde život náš je v půli se svou poutí
076/05 Jáchym Topol : Sestra
079/05 František Hrubín : Křišťálová noc
080/05 Josef Čapek : Stín kapradiny
081/05 Jaromír John : Moudrý Engelbert
083/05 Pavel Kohout : Hodina tance a lásky
084/05 Jaroslav Havlíček
085/05 Jiří Kostečka
086/05 Radek John : Memento
087/05 Jiří Kolář : Prométheova játra
088/05 Květa Legátová : Želary
089/05 Květa Legátová : Jozova Hanule
096/05 Jiří Žáček
097/05 Dialekty Těšínska
098/05 Josef Škvorecký : Legenda Emöke
100/05 William Shakespeare : Romeo a Julie
101/05 K.J. Erben : Kytice
102/05 Alois Jirásek : Filosofská historie
103/05 Petr Bezruč : Slezské písně
104/05 Miloš Urban : Sedmikostelí
106/05 John Irving : Pravidla moštárny
107/05 William Shakespeare : Sonety
108/05 Jaroslav Havlíček : Neviditelný
110/05 Jaroslav Seifert : Chlapec a hvězdy
111/05 A.C. Doyle : Pes baskervillský
112/05 L.P. Hartley : The Go-Between
113/05 Jan Čarek : Čarokruh
115/05 Václav Čtvrtek : Pohádky z pařezové chaloupky
116/05 Iva Procházková : Soví zpěv
117/05 Vítězslava Klimtová : Lexikon ohrožených druhů strašidel
118/05 Ivona Březinová : Začarovaná třída
119/05 Jan Čarek : Veselý věneček
120/05 František Nepil : Pět báječných strýčků
125/05 František Nepil : Pohádková lampička
127/05 Karel Poláček : Bylo nás pět
128/05 Kir Bulyčev : Alenka z planety Země
129/05 Jules Verne : Ocelové město
130/05 Věra Linhartová : Rozprava o zdviži
131/05 Alain Robbe-Grillet : Gumy
133/05 Jaroslav Foglar : Pod junáckou vlajkou
134/05 Jiří Žáček : Humoresky
135/05 Helena Šmahelová : Velké trápení
136/05 Julius Zeyer : Tři legendy o krucifixu
138/05 Zdeňka Bezděková : Říkali mi Leni
139/05 Jiří Wolker : Těžká hodina
142/05 Jiří Žáček : Abeceda
143/05 Karel Havlíček Borovský : Král Lávra
144/05 Božena Němcová : Divá Bára
145/05 Karel Havlíček Borovský : Křest sv. Vladimíra
146/05 Petra Hůlová : Paměť mojí babičce
147/05 J.W. Goethe
150/05 Vítězslav Nezval : Valérie a týden divů
152/05 Victor Hugo
153/05 František Gellner : Radosti života
154/05 Josef Václav Sládek
155/05 Jaroslav Foglar
156/05 František Hrubín : Včelí plást
157/05 Vítězslav Hálek : Večerní písně
162/05 Jiří Žáček : Kolik má Praha věží
164/05 Thomas Mann : Kouzelný vrch
165/05 Ernest Hemingway : Stařec a moře
166/05 Nathalie Sarraute
167/05 Daniela Hodrová : Théta
173/05 Zuzana Brabcová : Rok perel
175/05 Vlastimil Třešňák : Klíč je pod rohožkou
177/05 Dětské časopisy (Bratrstvo, Mateřídouška, Sluníčko)
179/05 Božena Němcová : Babička
180/05 Viktor Dyk : Milá sedmi loupežníků
181/05 Jaroslav Havlíček : Muž sedmi sester
182/05 František Hrubín : Srpnová neděle
183/05 František Hrubín : Kráska a zvíře
184/05 J.K. Rowling : Harry Potter a kámen mudrců
185/05 William Shakespeare : Macbeth
186/05 Jaroslav Seifert : Halleyova kometa
188/05 Jáchym Topol
189/05 Karel Čapek : Hordubal
190/05 Aleš Haman
191/05 František Hrubín : Za hvězdné noci
192/05 František Hrubín : Romance pro křídlovku
193/05 Milan Kundera : Žert
194/05 English Authors' Travel Books
195/05 English Authors' Travel Books
198/05 Svatováclavské legendy
199/05 Karel Čapek : Obyčejný život
210/05 Karel Jaroslav Obrátil
212/05 Software pro výuku němčiny
218/05 Literární projekt
221/05 Ludvík Vaculík : Jak se dělá chlapec
231/05 Pohádka
240/05 Čeština pro neslyšící
241/05 Česká nářečí
243/05 Litomyšl v díle českých klasiků
244/05 Vyjmenovaná slova
251/05 V. Wolfová : Paní Dallowayová
253/05 F. Schiller : Nevěsta messinská
254/05 Max Frisch : Homo Faber
266/05 H. Lisická : Páv zpívá o štěstí
267/05 D. Hevier : Říše AGORD
268/05 J. Mourková : Darina
269/05 J. Skácel : Uspávanky
278/05 Oscar Wilde
279/05 Arthur Breiský
281/05 Povídka
285/05 Jaroslav Foglar
289/05 V. Páral : Milenci a vrazi
290/05 B. Hrabal : Něžný barbar
299/05 M. Kundera : Směšné lásky
300/05 V. Körner : Zánik samoty Berhof
301/05 I. Březinová : Jmenuji se Ester
302/05 I. Březinová : Jmenuji se Alice
303/05 I. Procházková : Karolína
304/05 J. Otčenášek : Kulhavý Orfeus
305/05 J. Zrzavý : Jeníkovy pohádky
306/05 R. Čechura : Šifra z katakomb
309/05 M. Stoniš : Kluci jedna radost
310/05 F. Křelina : Bábel
311/05 I. Procházková : Jožin jede do Afriky
319/05 E. Bernardinová : Blanko, usmívej se
321/05 L. Fuks : Pan Theodor Mundstock
326/05 J. Foglar : Strach nad Bobří řekou
328/05 S. Beckett : Čekání na Forota
330/05 M. Kundera : Monology
332/05 A. de Saint-Exupéry : Výbor z díla
333/05 J.R.R. Tolkien : Pohádky
334/05 K. May : Já, náčelník Apačů
335/05 H. Bořkovcová : Zakázané holky
338/05 L. Vaculík : Sekyra
339/05 J. Weil : Život s hvězdou
341/05 Z. Svěrák : Jaké je to asi v Čudu
346/05 Josef Škvorecký
347/05 J. Seifert : Maminka

9 Geografie. Dějiny

021/05 Korsika
093/05 Korsika132/05
Jaromír Štětina
160/05 Jan Hostáň
213/05 Přemysl Otakar II.
214/05 Řecká Makedonie
224/05 Společenský pivovar v Hlinsku
225/05 Pivovar Kutná Hora
232/05 Michovice
233/05 Ing. Alois Čapek
239/05 August II. Silný
257/05 Woodrow Wilson
264/05 Historie péče o umírající
291/05 Třebechovice pod Erebem
292/05 Smiřice
298/05 Zdeněk Kalista
322/05 Železnice
323/05 Jičín
324/05 Zelená Hora
325/05 Měřín
327/05 Vítanov
340/05 Choceň

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová