Rešerše vypracované v roce 2004 (řazeny podle MDT)

Statistika

02 Knihovnictví

095/04 Klášterní knihovny
145/04 Digitální knihovna

1 Filozofie

015/04 Vladimír Havlík
024/04 T.G. Masaryk
027/04 Egon Bondy
028/04 Zdeněk Neubauer
029/04 Josef Šmajs
030/04 Josef Krob
031/04 Otakar A. Funda
032/04 Jiří Gabriel
033/04 Václav Bělohradský
034/04 Ontologie
037/04 Jiří Zeman
038/04 Erazim Kohák
041/04 Stanislav Sousedík
045/04 Jiří Cetl
046/04 Stanislav Hubík
047/04 Gerlinda Šmausová
048/04 Jan Zouhar
049/04 Lubomír Nový
050/04 Helena Pavlincová
051/04 Milan Znoj
052/04 Ivana Holzbachová
053/04 Ivo Tretera
054/04 Jaroslav Hroch
057/04 Josef Zumr
068/04 Etika ve speciální pedagogice
070/04 Richard M. Rorty
082/04 Metodologie společenských věd
085/04 Občanská společnost
100/04 Jaroslava Pešková
102/04 Pragmatismus
107/04 Autorita
137/04 Etika
149/04 Systematická filozofie
168/04 Etické kodexy

159 Psychologie

026/04 Násilí v médiích a jeho vliv na člověka
058/04 Asertivita
061/04 Krize středního věku
083/04 Vnímání barev
134/04 Vývoj copingových strategií
178/04 Sociální tvořivost

2 Náboženství. Teologie

092/04 Babylonské zajetí židů
101/04 TGM a náboženství
153/04 Hildegarda z Bingenu
211/04 Islám

3 Společenské vědy

018/04 Rituály
060/04 Aktivní politika zaměstnanosti
087/04 Vysoká škola hotelová Praha
171/04 Sociálně potřebné rodiny v ČR
217/04 Bezdomovectví

32 Politika

071/04 Čína
072/04 Současná Kuba v mezinárodních vztazích
136/04 Ženy a politika (1900-1939)
143/04 Rozšíření Evropské unie
152/04 Velká Británie a její vstup do ES
157/04 Rozšíření EU o Slovensko
158/04 Politika ODS
167/04 Evropská unie a Polsko
205/04 Afghánistán
222/04 Madeleine Albright a zahraniční politika USA
230/04 Management obcí

33 Ekonomie

005/04 Zapojení ČR do mezinárodních měnových institucí
017/04 Obchodní a platební bilance
103/04 Evropská banka pro obnovu a rozvoj
116/04 Zahraniční obchod ČR (1993-2003)
146/04 Postavení podniku na trhu
147/04 Předpověď vývoje měnového kurzu
175/04 Jak získávat, pečovat o zákazníky
208/04 Platební styk

34 Právo. Právní věda

002/04 Ústavní výchova

37 Výchova a vzdělávání

004/04 Životní styl
006/04 Sexuální výchova
008/04 Šikana na základní škole
012/04 Školství 1878 - 1918
016/04 Zpětný projektor
025/04 Projekty s prvky dramatické výchovy
059/04 Význam a funkce vzdělání
064/04 Projektová metoda na 1. stupni ZŠ
065/04 E-learning
084/04 Vzdělanostní společnost
088/04 Vzdělávání seniorů
096/04 Marie Černá
097/04 Marie Vágnerová
098/04 Marie Vítková
099/04 Bohumil Stejskal
105/04 Bilingvismus
110/04 Lea Květoňová-Švecová
121/04 Speciální pedagogika
122/04 Filozofie výchovy
124/04 Prostorová představivost
126/04 Výzkum životního příběhu učitele
130/04 E-learning
133/04 Vztah učitele a žáka
144/04 Infovek
148/04 Dětský domov
165/04 Efektivita
166/04 Osobnost učitele
172/04 Lidská práva v oblasti výchovy a vzdělávání
179/04 D. L. Kirkpatrick
186/04 Sebepojetí u dětí školního věku
193/04 Hana Horká
194/04 Experiment
195/04 Rámcový vzdělávací program
199/04 Kreativita v technické výchově
202/04 Počítač při výuce cizím jazykům
203/04 Grafomotorika
207/04 Lateralita
220/04 Školní metodik prevence
228/04 Adaptace na povolání
229/04 Integrace dítěte do školy
231/04 Spiritualita dětí předškolního věku

5 Přírodní vědy

014/04 Historie počtů do roku 1940
039/04 Josip Kleczek
040/04 Anton Markoš
042/04 Jiří Doskočil
044/04 Jan Kamarýt
056/04 Miloslav Král
086/04 Udržitelný rozvoj
140/04 ROC křivka
197/04 Autovraky

6 Užité vědy

001/04 Informace v díle Josefa Charváta
129/04 Kompozity
132/04 Možnosti aktivizace seniorů
139/04 Mikroprocesorová technika

7 Umění

013/04 Irské tradice
113/04 Zvíře ve výtvarném umění
117/04 Vnímání výtvarného umění
150/04 Irská kultura
173/04 Secese
184/04 Starověké Řecko a architektura
189/04 Secese ve výtvarném umění Anglie
192/04 Piktogramy
198/04 Sacré Coeur Paříž

796 Sport

003/04 Motorické testy v ledním hokeji
094/04 Pohybová aktivita
108/04 Carving
115/04 Historie basketbalu
127/04 Horolezectví na pískovcových skalách
128/04 Sportovní hry
135/04 Manažerské zajištění přírodního víceboje
138/04 Netradiční sportovní hry
151/04 Sportovní management
155/04 Management a metodika snowboardingu
196/04 Fotbal
221/04 Trénink dětí v házené

8 Lingvistika. Literatura

007/04 Mario Vargas Llosa
009/04 J. Arbes : Kandidáti existence
010/04 T. Nováková : Drašar
011/04 K.H. Mácha : Pouť krkonošská
019/04 Honoré de Balzac
020/04 S. Rushdie : Fury
021/04 V. Hálek : Na statku a v chaloupce
022/04 J. Neruda : Písně kosmické
035/04 David Malouf
036/04 Jiří Hogan
062/04 J. Giono : Muž, který sázel stromy
063/04 Petr Prouza
066/04 Miloš Urban : Stín katedrály
067/04 K.V. Rais : Kalibův zločin
069/04 Svatopluk Čech
073/04 A. Jirásek : Psohlavci
074/04 A. Jirásek : Filosofská historie
075/04 J. Skácel : Stracholam
076/04 V. Kaplický : Veliké theatrum
077/04 J. Kainar : Moje blues
078/04 Jaroslav Seifert
079/04 J.K. Rowling : Harry Potter a tajemná komnata
080/04 Nadine Gordimer : Burger´s daughter
081/04 Romesh Gunesekera : The Sandglass
089/04 Z. Winter : Mistr Kampanus
090/04 J. Zeyer : Jan Maria Plojhar
091/04 V. Hálek : Poldík Rumař
093/04 F. Topol : Mně třináct
104/04 R. Rolland : Petr a Lucie
106/04 V. Vančura : Markéta Lazarová
109/04 K.V. Rais : Západ
111/04 Karel IV. : Vita Caroli
112/04 Kosmas : Kronika česká
114/04 J. Glazarová : Vlčí jáma
118/04 Jaroslav Vrchlický
120/04 E.M.Forster : Where Angels Fear to Tread
123/04 Přechodník
125/04 J.Zeyer : Dům U tonoucí hvězdy
131/04 John Milton
141/04 Jan Cimický : Oběti života
142/04 Bohuslav Reynek
154/04 Vilém Mrštík : Santa Lucia
156/04 Varianty koncovek substantiv
159/04 J. Weiss : Dům o tisíci patrech
160/04 J. Havlíček : Neviditelný
161/04 Téma války v díle Karla Čapka
162/04 L. Klíma : Slavná Nemesis
163/04 V. Vančura : Rozmarné léto, Markéta Lazarová
164/04 Čapkové : Ze života hmyzu
169/04 Počítačová mluva
170/04 Mluvený jazyk
174/04 F. Šrámek : Léto
176/04 Mluvený jazyk mladé generace
177/04 Mrštíkové : Rok na vsi
180/04 O. Wilde : Obraz Doriana Graye
181/04 Ján Kollár
182/04 Iva Procházková
183/04 Jostein Gaarder
185/04 Dílo Jaroslava Havlíčka
190/04 V. Mrštík : Pohádka máje
191/04 J. John : Večery na slamníku
200/04 Gabriela Preissová
204/04 F. Hrubín : Zlatá reneta
209/04 K. Čapek : Devatero pohádek
210/04 O. Mikulášek : Šokovaná růže
212/04 V. M. Kratochvíl : Dobrá kočka, která nemlsá
213/04 J. Topol : Konec masopustu
214/04 L. Fuks : Pan Theodor Mundstock
215/04 V. Körner : Adelheid
216/04 V. Kaplický : Kladivo na čarodějnice
218/04 O. Březina : Tajemné dálky
219/04 W. Shakespeare : Zkrocení zlé ženy, Hamlet
223/04 L. Fikar : Samotín
224/04 S. Čech : Evropa
225/04 S. Čech : Slavie
226/04 Rozvoj slovní zásoby

9 Geografie. Dějiny

043/04 Robert Kalivoda
055/04 Vladimír Goněc
119/04 Generál Ing. Otakar Husák
187/04 Ludvík IV. Bavorský
188/04 Děti Jiřího z Poděbrad
201/04 American Tourism
206/04 Egypt
227/04 Hugenoti

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová