EBSCO

Zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory, najdete ho na adrese http://search.ebscohost.com

Obsahuje:

  • Academic Search Complete
  • Business Source Complete
  • SocIndex
  • Environment Complete
  • eBook Collection (EBSCOhost)

Jednoduché vyhledávání

Do vyhledávacího pole napíšete klíčové slovo a použijete tlačítko search. Výsledek svého dotazu si můžete zúžit dle typu dokumentu, zvolením dalších klíčových slov, omezit si můžete výsledek pouze na články v plném textu nebo na časové ose chronologicky

Pokročilé vyhledávání

Řízené vyhledávání, které umožňuje snadnější způsob vyhledávání v konkrétních polích a kombinaci termínů pomocí booleovských operátorů

Jednoduché vyhledávání:

EBSCO

Zvětšit

Pokročilé vyhledávání:

EBSCO

Zvětšit

© Copyright 2004-2019 Olga Halamová