Česká národní bibliografie

Databáze obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky, najdeme ji na stránkách Národní knihovny České republiky www.nkp.cz, pod odkazem Katalogy a databáze.

Základní vyhledávání

Vyhledáváme podle klíčových slov, autora, názvu publikace, nakladatelských údajů, ISBN, apod. Do vyhledávacího formuláře napíšeme termín, vybereme druh dokumentu (knihy, hudebniny, periodika, mapy, apod.). Součástí jednotlivých záznamů je naskenovaná obálka, obsah publikace a možnost vytvoření citace podle normy ISO 690.

Rozšířené vyhledávání

Můžeme použít booleovské operátory, * a ? konvenci (pravostranné rozšíření, zástupný znak) a kombinovat vyhledávací kritéria.

Z více bází

Toto vyhledávání nám umožňuje prohledávat najednou Českou národní bibliografii, katalog Národní knihovny, katalog Slovanské knihovny, Souborný katalog ČR a článkovou bibliografii.

Jednoduché vyhledávání:

Česká národní bibliografie

Zvětšit

© Copyright 2004-2019 Olga Halamová