Citace elektronických dokumentů

Povinné údaje :

- druh média [online]
- verze počítačových programů
- [cit. rok-měsíc-den ]
- Dostupné z: URL nebo DOI (přednostně)

Příklady - elektronická monografie

Primární odpovědnost. Název: podnázev [druh média]. Místo vydání : Nakladatel, rok vydání [Datum citace]. Standardní číslo. Přístup ke zdroji.

VAVROUŠEK, Petr. Nápis Dariea v Bísutúmu [online]. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav starého Předního Východu, 1997 [cit. 2001-03-23]. Dostupné z: http://enlil.ff.cuni.cz.

Příklady - elektronický seriál

Název [Druh média]. Místo vydání: Nakladatel, datum vydání- [Datum citace]. Periodicita. Standardní číslo. Přístup ke zdroji.

Knižnice a informácie [online]. Martin (Slovensko): Matica slovenská, 1997- [cit. 1999-12-14]. ISSN 1210-096X. Dostupné z: http://www.snk.sk/snk/ki/archiv.html.

Příklady - článek v elektronickém seriálu

Primární odpovědnost. Název článku. Název elektronického seriálu [Druh média]. Rok, ročník, číslo [Datum citace]. Přístup ke zdroji. Standardní číslo.

HOROVÁ, Iva. Soubor doporučení AKVŠ pro zpřístupňování vysokoškolských prací. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 9 [cit. 2006-12-01]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/3590.

nahoru
© Copyright 2004-2019 Olga Halamová