Studovna

Mediální studovna je součástí Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové. Kromě volně přístupných počítačů s možností rezervace nabízí informační a poradenské služby z knihovnické oblasti, pomoc při tvorbě rešerší, pomoc při vyhledávání v databázích přístupných na UHK. Mezi další služby, které v Mediální studovně nabízíme, je možnost uspořádat školení z oblasti knihoven a informačních služeb. V Mediální studovně je také možnost si zapůjčit CD‑ROMy.

© Copyright 2004-2019 Olga Halamová